Resultat

Alla patienter är unika, och chansen att bli gravid efter en IVF behandling beror mycket på ålder och orsak till barnlösheten. På kliniken lägger vi mycket energi på att anpassa behandlingen till aktuell situation och behov.

I allmänhet blir 35-50% av paren under 39 år gravida efter en IVF behandling med återföring av en färsk eller fryst/ tinad blastocyst, men det finns stora variationer.

Det är även så att upprepade IVF-behandlingar ökar den sammanlagda möjligheten för ett par att få ett barn. Med dagens frysteknik är chansen att få barn lika stor vid återföring av frysta som vid färska embryon.

I Sverige rapporterar alla IVF kliniker resultat till det nationella kvalitetsregistret; följ länken för aktuell statistik Q-IVF.

Risken att få missfall efter behandling ligger mellan 10 och 40 procent beroende på kvinnans ålder. Missfallsrisken påverkas inte av om graviditeten har uppstått spontant eller efter fertilitets-behandling.